Slovenščina kot drugi in tuji jezik – Jezikovna …
Izpiti iz znanja slovenščine Zasnovani so na štiristopenjskem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Vse štiri ravni upoštevajo govorca in stopnjo njegove samostojnosti pri sporazumevanju v slovenščini in so primerljive z dokumentom Skupni evropski jezikovni okvir: Slovenščina kot drugi in tuji jezik Skupni evropski jezikovni okvir Vstopna raven A1 osnovni
Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v
Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v slovenskem šolstvu Marko Jesenšek Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, marko.jesensek@um.si Prispevek1 predstavlja vpliv nemškutarstva, ilirizma, jugoslovenarstva in angliza-torstva na slovenski učni jezik.
KATALOG ZNANJA IZ SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA ZA
Ref A: 46E77A18394A43BA8C4DF47E4EC5B613 Ref B: FRAEDGE1220 Ref C: 2021-01-12T21:43:33Z
SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK by …
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik s svojimi programi celovito strokovno skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter slovenski jezik, literaturo in kulturo ter slovenistiko mednarodno promovira. Deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik slovenščina kot strokovni jezik
PROGRAMI IN DEJAVNOSTI CENTRA ZA SLOVENŠČINO KOT DRUGI IN TUJI JEZIK 4 Slovenščina na tujih univerzah 5 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 28 38. simpozij Obdobja 35 Tečaji slovenščine 38 Slovenščina za otroke in mladostnike 43 Izpitni center 49 Izobraževanje učiteljev slovenščine kot drugega in tujega jezika 55
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Letno
Slovenščina je postala uradni jezik na področju Slovenije s Prvo slovensko Narodno vlado v novembru 1918, čeprav se je po členih o enakosti narodov iz 1867 oz. 1868 že prej uporabljala kot uradni jezik na vseh področjih tudi na območju Avstro-Ogrske kjer je prevladovalo slovensko prebivalstvo. 4.
SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK by …
STROKOVNI POJMI ¾ državni jezik ¾ uradni jezik ¾ učni jezik ¾ slovenščina kot učno načelo Literatura -Ustava R Slovenije, Ur. l. RS 33/91, čl. 11. -M. Bešter in dr., Na pragu besedila 1, Ljubljana 2000,13–14. -M. Križaj - Ortar in dr.: Na pragu besedila 4, Ljubljana 2003, 84.
Slovenščina - Wikipedija, prosta enciklopedija
Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ). 2. Utemeljitev programa Program Slovenščina kot drugi in tuji jezik pomeni prenovo in nadgradnjo javno veljavnega programa za odrasle Slovenščina za tujce, ki je bil s posebno odredbo ministra za šolstvo in šport sprejet decembra 2000 (Ur. l. RS 113/2000).
SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK slovenščina kot strokovni jezik
Izobraževalni program za odrasle. Issuu company logo

mamamiamadrid

zakaj praznujemo dan državnosti

slovenija wikipedia

kaj odganja mravlje

kaj je onomatopoija

slovenske smernice za obravnavo hipertenzije 2013

rezultati tekmovanja iz fizike

mercator center tehnike in gradnje slovenske konjice

rezultati mature po šolah 2018

radiotelevizija slovenija

kaj jekreativnost

junio 9, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

namelnavarro

mayo 15, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

paula-echevarria

abril 6, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

youtuber-borra-su-canal

enero 31, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

miley-cyrus-3

diciembre 26, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

noviembre 26, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

ot

noviembre 14, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

noviembre 1, 2016

disfraces_nog07p82

[…]