RAZVOJNA TROJNOST SLOVENSKE ISTRE

Slovenski del Istre, tako kot tudi ostale dele Istre, nekateri delijo na deželo bližje morju, tako imenovano »modro Istro«, in na deželo bolj v notranjosti, »zeleno Istro«. Slovenska Istra obsega približno 120 naselij. Najbolj spremenjeno podobo imajo obmorska središča, kot so Koper, Izola, Piran, Portorož in Lucija, z bližnjimi turističnimi kapacitetami. Polotok Istra na severu Jadranskega morja

Zakaj je Hrvaška dobila Savudrijo, čeprav tam niso …

Prebivalstvo Istre. Hrvaški zgodovinar Ljubo Boban pa v nasprotju s Strčićem v svojem delu Granice Istre (str. 240) pravi: … što bi podrazumijevalo Istru u njezinim povijesnim granicama, dakle Hrvatsku i …

POMLAD NA OBALI: Komanda mesta Koper by zb …

Slovenske Dežele so bile skozi zgodovino del kneževine Karantanije, Frankovskega cesarstva, Svetega Rimskega cesarstva, Habsburške Avstrije, Ilirskih provinc in Avstro-Ogrske Cislajtanije. Obsegale so Kranjsko, južni del Koroške, južni del Štajerske, severozahodni del Istre, večino Goriško-Gradiške, Trst in …

Slovenska Istra - Wikipedija, prosta enciklopedija

prebivalstvo slovenske istre Posebnost slovenske Istre je staroslovanska dediščina, ki se je ohranila v cerkvah v dveh pojavnih oblikah: zapisih v glagolici in mašah starocerkvenoslovanščini. Dogodki iz zgodovine slovenske Istre, ki so vtisnili močan pečat v vsakdanje življenje, so prikazani v drugem sklopu razstave.

Zgodovina Slovencev - SLOVENSKA ISTRA IN …

prebivalstvo slovenske istre Staroselsko prebivalstvo Istre od zgodnjega srednjega veka so Italijani (potomci staroselskih istrskih Romanov), ki govorijo istrobeneško narečje in so živeli strnjeno zlasti na zahodni obali, Slovenci šavrinskega podnarečja na severu polotoka ter Hrvati v osrednji in vzhodni Istri.

Slovenska Istra by Slovenian Tourist Board - Issuu

V 16. in 17. stoletju so kužne bolezni in vojne z Avstrijo večkrat hudo prizadele prebivalstvo Beneške Istre. Koper, ki je štel v prvi polovici 16. stoletja 9 do 10 tisoč prebivalcev, jih je ohranil po divjanju kuge od 1552 do 1554 le še 2310, dvainštirideset vasi na koprskem mestnem ozemlju pa okoli 5 tisoč.

SLOVENSKA ISTRA

višje vrednosti v naseljih ob obali ali njeni bližini (mlajše prebivalstvo) in nižje v notranjosti Slovenske Istre (staranje prebivalcev), kar sledi logiki ostalih uporabljenih kazalcev. Preglednica 1: Kazalci, uporabljeni v analizi Table 1: Indicators used in the analysis …

CarobniDan.si - Spoznajmo Slovenijo

V notranjosti Istre je avstrijska Istra v okvirju Kranjske vključevala Pazinsko grofijo, Beram, Tinjan, Sv. Petar, Žminj in Boljun, vzhodno od Učke pa Brseč, Moščenice, Lovran, Volosko in Kastav. Novi vek. Sredi 15. in 16. stoletja je prebivalstvo Istre močno zdesetkala kuga.

Po zaledju slovenske Istre

prebivalstvo slovenske istre Za avtohtono prebivalstvo je bil materni, za priseljence pa poslovni jezik, nekakšna takratna angleščina.” Eden od pomembnih ciljev atlasa je razmejitev slovenske Istre na območje, kjer Istrani govorijo istrskobeneško narečje, ki sodi v skupino italijanskih beneških narečij, ter na območje, kjer govorijo samo istrsko slovensko

Slovenske dežele - Wikipedija, prosta enciklopedija

V 16. in 17. stoletju so kužne bolezni in vojne z Avstrijo večkrat hudo prizadele prebivalstvo Beneške Istre. Koper, ki je štel v prvi polovici 16. stoletja 9 do 10 tisoč prebivalcev, jih je ohranil po divjanju kuge od 1552 do 1554 le še 2310, dvainštirideset vasi na koprskem mestnem ozemlju pa okoli 5 tisoč.

Krajevna domoznanska zbirka v Slovenski Istri – VITA

Zgodbe Slovenske Istre segajo v daljno zgodovino, do Rimljanov in še dlje. Ostanki le-te, v strnjenih naseljih in zaledju Kopra, Izole in Pirana, treh obmorskih mest, govorijo o času, ki ga ni več.

Istrobeneško narečje še danes povezuje Istro v …

Vemo, da tehnološke zmogljivosti nakupovanja vode, bodisi iz Krasa ali pa iz Hrvaške Istre, znašajo do 200 litrov na sekundo. Prebivalstvo Slovenske Istre v špici sezone potrebuje do 450 litrov na sekundo. Pa če je morda še možnost kakšen, časovni okvirni načrt? Hvala lepa. Mag. Andrej Vizjak (Minister za okolje in prostor):

Slovenska Istra by Slovenian Tourist Board - Issuu

Zgodbe Slovenske Istre segajo v daljno zgodovino, do Rimljanov in še dlje. Ostanki le-te, v strnjenih naseljih in zaledju Kopra, Izole in Pirana, treh obmorskih mest, govorijo o času, ki ga ni več.

Slovenska Istra - Portorož in Piran

prebivalstvo slovenske istre Pod fašistično Italijo so hoteli novi oblastniki prebivalstvo slovenske Istre (tako kot v vsej t. i. Julijski krajini in Istri) poitalijančiti: prepovedali so uporabo slovenskega jezika v

mamamiamadrid

kje kupiti palmov vosek

kje nastane atp

verjetnost dobitka eurojackpot

slovenija google maps

športna loterija slovenije

kaj in kako

kaj narediti za materinski dan

zakaj je 8 marec dan žena

kaj je avtobiografija

rezultati vikingloto

junio 9, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

namelnavarro

mayo 15, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

paula-echevarria

abril 6, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

youtuber-borra-su-canal

enero 31, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

miley-cyrus-3

diciembre 26, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

noviembre 26, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

ot

noviembre 14, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

noviembre 1, 2016

disfraces_nog07p82

[…]