www.davkoplacevalci.com

V primerih opravljanja določenih dejavnosti in izpolnjevanja zanje predvidenih pogojev lahko pridobite tudi poseben status. Kadar želite zakonito opravljati določene dejavnosti kot fizična oseba, pa lahko poslujete tudi preko podjemnih pogodb oziroma pogodb o delu ali pa si uredite status opravljanja osebnega dopolnilnega dela.

SOBODAJALSTVO – oblike registracije, …

- če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti, - če zasebnik opravlja dejavnost, ki je nima priglašene pri pristojnem organu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje priglašene dejavnosti,

eVEM / Začenjam / Želim ustanoviti podjetje / …

Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se po zakonu o davčnem postopku šteje za plačnika davka. Če dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka (kot je npr. fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti), akontacijo dohodnine ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca.

eDavki - Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v …

fizična oseba vpisana v Poslovni register Slovenije, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudi do 15 ležišč, fizična oseba, samostojni podjetniki (popoldanska-dopolnila ali redna dejavnost) lahko opravlja dejavnost celo leto, št. ležišč ni omejeno,

www.davkoplacevalci.com

opravljanje dejavnosti kot fizična oseba
To pomeni, da se mora fizična oseba, ki opravlja dejavnost, pred vpisom v poslovni register odločiti, ali bo imela svojo dejavnost v register dejavnosti vpisana kot status samostojnega novinarja ali samostojnega podjetnika.

eVEM / Začenjam / Želim ustanoviti podjetje / …

Kot z dohodnino oproščena odsvojitev premičnin se obravnavajo le tiste odsvojitve premičnin, kjer iz okoliščin in razmer izhaja, da fizična oseba s tem ne opravlja dejavnosti. Obdavčitev z davkom na dodano vrednost pa je odvisna od velikosti prometa (nad 25.000 EUR).

Trgovanje s premičninami in nepremičninami – …

Fizična oseba je v letu 2015 opravila nakupe virtualnih valut, čez dve leti, to je v letu 2018, pa je slednje prodala, kar pomeni, da fizična oseba trgovanja ni izvajala aktivno (v letu 2016 in 2017 ni ne kupovala niti prodajala), kar bi lahko nakazovalo na opravljanje dejavnosti.

Kdaj je trgovanje z virtualnimi valutami …

- če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti, - če zasebnik opravlja dejavnost, ki je nima priglašene pri pristojnem organu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje priglašene dejavnosti,

Apollo | Kako postanem sobodajalec kot fizična …

opravljanje dejavnosti kot fizična oseba
V primeru, da se s sobodajalstvom ukvarjate le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu, se lahko registrirate za opravljanje dejavnosti tudi kot fizična oseba – sobodajalec. Vpisati se morate v Poslovni register Slovenije, gostom pa smete nuditi do 15 ležišč.

Pogoji za opravljanje dejavnosti - GSD

Kot z dohodnino oproščena odsvojitev premičnin se obravnavajo le tiste odsvojitve premičnin, kjer iz okoliščin in razmer izhaja, da fizična oseba s tem ne opravlja dejavnosti. Obdavčitev z davkom na dodano vrednost pa je odvisna od velikosti prometa (nad 25.000 EUR).

mamamiamadrid

zara home slovenija

delam delam kot zamorc

love simon slovenija

slovenske novice bar

zakaj si primeren za delovno mesto

kot zdrsa

kje gori danes

naj ljubezen gori kot plamen amen obnova

zakaj se mi spi

vodafone slovenija

junio 9, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

namelnavarro

mayo 15, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

paula-echevarria

abril 6, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

youtuber-borra-su-canal

enero 31, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

miley-cyrus-3

diciembre 26, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

noviembre 26, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

ot

noviembre 14, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

noviembre 1, 2016

disfraces_nog07p82

[…]