Javni razpis - KERN

Kaj pomeni slovenska udeležba 7,5Mio€? Je to ves denar, namenjen za sofinanciranje projektov v Sloveniji? Je to denar, ki je na razpolago za obdobje treh let (2009 Javni razpis RIP 09 3/42 . razvojno-raziskovalnih aktivnostih projekta. Stopnja sofinanciranja dela projektnega vodje, vodij skupin,

JAVNI RAZPIS »NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SKUPNE RAZVOJNO

Kaj se smatra pod definicijo novi trgi? Kaj se smatra kot nov trg za prijavitelja? Za prijavitelja se smatra nov trg, če prvič nastopa na tem tujem trgu. Torej pred oddajo vloge na ta javni razpis . prijavitelj ni izvajal ali investiral finančnih sredstev za promocijske aktivnosti in/ali medijski zakup za ta trg.

ARRS - Raziskovalni projekti - Pogosta vprašanja - … javni razpis kaj je

Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, pri katerem je bil vodja projekta, je na predhodnem razpisu na koncu ocenjevanja prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen tega pravilnika.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNI RAZPIS »ZA …

Razpis natečaja vsebuje tudi informacije in navodila o tem, kako se prijavite na javni natečaj. Razpis natečaja se na splošno objavi prvi dan obdobja prijave. EPSO meni, da je glede na zelo veliko število kandidatov to najbolj poštena in transparentna metoda za izbirne postopke. Spontanih prijav zato ni mogoče upoštevati.

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih javni razpis kaj je

JAVNI RAZPIS ZA SOFINACIRANJE STROŠKOV PROJEKTNIH INTERDISCIPLINARNIH SKUPIN (ŠT. I) Javni razpis je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1. »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve »1.1.

Javni razpis – digitalniradio.si javni razpis kaj je

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2021 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2021, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem

ARRS - Raziskovalni projekti - Pogosta vprašanja - …

Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, pri katerem je bil vodja projekta, je na predhodnem razpisu na koncu ocenjevanja prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen tega pravilnika.

Javni razpisi in pozivi - Slovenski podjetniški sklad

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2021 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2021, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem

Javni razpis - KERN

Javni razpis bo namenjen izključno novim radijskim programom, ki se na analogni (FM) ali digitalni (DAB+) platformi še ne razširjajo. Vse zainteresirane, ki imajo namen kandidirati na razpisu, vendar za svoje programe še niso imetniki dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti, tako AKOS poziva, naj dovoljenja čimprej pridobijo oziroma s tem namenom pravočasno oddajo vloge na agencijo.

mamamiamadrid

saucony slovenija

vzhodna slovenija zemljevid

open office slovenija

kot ajda na polju je naše življenje

farming simulator slovenija download

slovenske konjice

zakaj je pomembna prst

kaj trenutno cveti

mini zoo land slovenske konjice odpiralni cas

zakaj driska

junio 9, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

namelnavarro

mayo 15, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

paula-echevarria

abril 6, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

youtuber-borra-su-canal

enero 31, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

miley-cyrus-3

diciembre 26, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

noviembre 26, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

ot

noviembre 14, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

noviembre 1, 2016

disfraces_nog07p82

[…]